2020 yılı aile istatistikleri

2020 yılı aile istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü tarafından, İstatistiklerle Aile, 2020 bülteni değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştüğü bildirildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye'de 2012 yılında 3,69 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,35 kişi olduğu görüldüğü ifade edildi. İllere göre incelendiğinde; 2020 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu ilin, 6,11 kişi ile Şırnak olduğu; Şırnak ilini 5,39 kişi ile Hakkari ve 5,38 kişi ile Şanlıurfa illerinin izlediği belirtildi.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5,75 kişi ile Şırnak olduğu; Şırnak ilini 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari’nin izlediği belirtildi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale olduğu; bu ili, 2,66 kişi ile Tunceli ve 2,68 kişi ile Eskişehir izlediği bildirildi.

Adana’da 2020 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,57; Mersin’de ise 3,27 kişi oldu. Adana’da 2020 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,57 kişi olduğu ifade edildi; ise 3,57 kişi olduğu ifade edildi.

2020 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranını Adana’da yüzde 10,6 olurken, Mersin’de yüzde 9,5 olduğu belirtildi. 2020 yılında gerçekleşen toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranı, Adana’da yüzde 4,1 olurken, Mersin’de yüzde 4,0 olduğu belirtildi.

ADNKS sonuçlarına göre, 2014 yılında yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2020 yılında yüzde 17,9'a yükseldiği bildirildi.

Tek çekirdek aile olarak ifade edilen, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hanehalklarının oranında azalma olduğu görüldüğü ve tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının, 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2020 yılında yüzde 65,2'ye gerilediği ifade edildi. Diğer yandan geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2020 yılında yüzde 14'e düştüğü belirtildi.

Aralarında eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan fertleri içeren; diğer bir ifadeyle çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranında artış olduğu gözlendiği ve söz konusu hanehalklarının oranının 2014 yılında yüzde 2,1 iken 2020 yılında yüzde 2,8'e yükseldiği bildirildi.

İllere göre hanehalkı tipleri incelendiğinde, 2020 yılında tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 28,7 ile Gümüşhane olduğu; Gümüşhane ilini yüzde 27,9 ile Tunceli ve yüzde 26,7 ile Giresun izlediği ifade edildi. Diğer yandan tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 10,2 ile Diyarbakır olduğu; Diyarbakır ilini yüzde 10,4 ile Van ve yüzde 10,5 ile Batman izlediği belirtildi.

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin, 2020 yılında yüzde 72,6 ile Osmaniye olduğu Osmaniye ilini yüzde 72 ile Gaziantep, yüzde 71,9 ile Adıyaman ve Kayseri’nin takip ettiği bildirildi. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 53,7 ile Tunceli olduğu; Tunceli ilini yüzde 54,8 ile Gümüşhane ve yüzde 55,6 ile Artvin’in izlediği ifade edildi.

Türkiye'de 2020 yılında toplam hanehalklarının yüzde 9,7'sini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturduğu; toplam hanehalklarının yüzde 2,2'sini baba ve çocuklardan oluşan, yüzde 7,5'ini ise anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oluşturduğu belirtildi.

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde 11,7 ile Bingöl olurken; bu ili, yüzde 11,5 ile Adana ve Malatya illerinin izlediği bildirildi. Bu oranın en düşük olduğu illerin ise yüzde 7,1 ile Bitlis ve Ardahan, yüzde 7,2 ile Tokat olduğu ifade edildi.

Toplam hanehalkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu illerin, yüzde 9,2 ile Bingöl, yüzde 9 ile Adana ve yüzde 8,9 ile İzmir olurken, bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 5 ile Ardahan, yüzde 5,5 ile Tokat, Bitlis ve Burdur olduğu belirtildi.

Diğer yandan, baba ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu iller, yüzde 3,8 ile Kilis, yüzde 3,1 ile Malatya ve yüzde 3 ile Trabzon olurken, bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 1,6 ile Nevşehir ve Bitlis, yüzde 1,7 ile Kayseri, Adıyaman, Tokat, Sinop ve Kars olduğu bildirildi.

Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin, 2020 yılında yüzde 24,4 ile Hakkari oldu. Hakkari ilini yüzde 24,2 ile Şırnak ve yüzde 21,5 ile Batman izlediği ifade edildi. Bu oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 9 ile Eskişehir olduğu ve Eskişehir ilini yüzde 9,6 ile Çanakkale ve yüzde 10,1 ile Niğde ve Balıkesir’in izlediği belirtildi.

Toplam resmi evlenmeler içerisindeki akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2020 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu il yüzde 20,6 ile Mardin olduğu; bu ili yüzde 18,3 ile Şanlıurfa ve yüzde 17,1 ile Diyarbakır izlediği bildirildi. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu il ise yüzde 1,1 ile Edirne olurken, bu ili yüzde 1,5 ile Kırklareli ve yüzde 2 ile Çanakkale izlediği ifade edildi.

Akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2020 yılında gerçekleşen toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin, yüzde 15,1 ile Şanlıurfa olduğu; bu ili, yüzde 13,7 ile Mardin ve yüzde 12,6 ile Muş izlediği akraba evliliği oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 0,5 ile Kütahya olduğu; bu ili yüzde 0,6 ile Çanakkale ve Edirne illerinin izlediği belirtildi.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2020 sonuçlarına göre, 18 ve üzeri yaştaki bireyler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 69,7 olurken; erkeklerin yüzde 74,9'u kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini ifade ederken bu oranın kadınlar için yüzde 64,5 olduğu bildirildi. Kendilerini en fazla çocuklarının mutlu ettiğini belirten erkeklerin oranının yüzde 9,2 iken kadınların oranının yüzde 20,7 olduğu ifade edildi.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, evden İnternete erişim imkânına sahip olan hanelerin oranı 2004 yılında yüzde 7 iken 2020 yılında bu oran yüzde 90,7 olduğu; diğer yandan hanelerde dizüstü, tablet, netbook gibi taşınabilir bilgisayar bulunma oranı yüzde 0,9'dan yüzde 45,1'e, cep telefonu/akıllı telefon bulunma oranı yüzde 53,7'den yüzde 99,4'e yükseldiği belirtildi. Bununla birlikte İnternete bağlanabilen televizyon bulunma oranı ise 2013 yılında yüzde 7,3 iken 2020 yılında yüzde 33,8'e yükseldiği bildirildi.

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60,0'ı dikkate alınarak belirlenen sınıra göre yoksulluk oranı 2019 yılında yüzde 21,3 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hanehalklarının yüzde 12,3'ünün, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yüzde 20,3'ünün, geniş ailelerden oluşan hanehalklarının yüzde 27,7'sinin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının ise yüzde 14,1'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirtildi.

Hanehalkı bütçe araştırmasının 2019 yılı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,1 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 20,8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 16,5 ile ulaştırma harcamaları aldığı; toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2,2 ile sağlık, yüzde 2,5 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 3,1 ile eğlence ve kültür olduğu bildirildi.

 

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

DİĞER HABERLER