Türkmen: En büyük sorunumuz işsizlik

Türkmen: En büyük sorunumuz işsizlik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Güney Bölge Şubesi Başkanı Ümit Türkmen, Gazette’ye konuştu. Oda üyelerinin sıkıntılarını muhabirimiz Gülseren Kara’ya anlatan Başkan Türkmen, “En büyük sorunumuz maalesef işsizlik. İş bulma sürecinde yaşanan duygu durumu ve moral bozukluğu, üyelerimizi, odaya karşı tepkisel yapıyor. Oysaki bu konuda üyelerimiz de bilmeli ki, hepimiz bu süreçleri yaşadık ve meslek odaları bu konuda yeterli duyarlılık ve hassasiyeti göstermektedir. Ayrıca iş bulan üyelerimiz, hak ettikleri maaşı ve sosyal haklarını alamamaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için TMMOB, mühendis asgari ücreti belirlemiştir. Bu ücret her yıl güncellenmektedir” dedi.

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ümit Türkmen kimdir?
Adanalıyım. İlk, orta ve lise eğitim öğretim sürecimi Adana’da tamamladım.
Üniversiteyi Eskişehir’de okudum. Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Kimya Mühendisliği mezunuyum. Mezuniyetten sonra yeniden Adana’ya döndüm ve eğitim sürecime yine Adana’da devam ettim. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim dalında yüksek lisansımı tamamladım. Yüksek lisans sonrası boya ve kozmetik sektöründe kalite kontrol şefi olarak çalıştım.
Şu anda İstanbul merkezli kimyevi maddeler satışı yapan bir firmanın Güneydoğu Bölge Müdürü olarak meslek hayatıma devam etmekteyim.
İş hayatımın yanı sıra şu anda, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şube Başkanıyım. 
Kimya Mühendisleri Odası’nın genel hatlarıyla faaliyetleri nelerdir?
Kimya Mühendisleri Odası (KMO) 1954 yılında, 6235 sayılı TMMOB yasasının yürürlüğe girmesiyle kurulan ilk beş odadan birisi olup, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek örgütüdür. Merkezi Ankara’da bulunmaktadır. Güney Bölge Şubesine bağlı, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illeri bulunmaktadır. Şubemize bağlı illerde temsilciliklerimizin yanı sıra İskenderun ve Tarsus gibi büyük ilçelerde de temsilciliklerimiz mevcuttur.
İlgili yasa uyarınca KMO, Kimya Mühendisliği örgütlülüğünün geliştirilmesi, meslek ve ülke sorunlarının bütünlüğü içerisinde, ülke çıkarlarının, kimya mühendislerinin özlük haklarının savunulması, meslek birikimlerinin geliştirilmesi ve odanın işyerleri, üyeler ve öğrencilerle iletişiminin artmasını, KMO-Sanayi ve KMO-Üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlar.
Üyelerinin ve diğer meslek içi disiplinlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik etkinlikler ve eğitimler düzenleyen KMO, teknik kongreler, paneller, sempozyumlar, söyleşiler ve sergiler gerçekleştirmektedir.
Güney Bölge Şubesi olarak, en sık eğitim verdiğimiz konu başlıkları;
*LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür ve Yetkili İşletme Personeli Eğitimi
*Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi
*Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirilmesi Eğitimi
*Biyosidal Ürün Uygulayıcısı Eğitimi
*Tıbbi Atıkların Yönetimi Eğitimi
*Havuz Suyu Operatörü Eğitimi
*Yapı Denetim Laboratuvarları numune Alma Eğitimi
*Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi 
*İSO 17025 laboratuvar Akreditasyonu Eğitimi
*Atık Yönetimi Eğitimi
*Asbest Söküm Elemanı Eğitimi
*Bilirkişilik temel Eğitimi
Ayrıca, Güney Bölge Şubesi olarak, üyelerimize yönelik, kişisel gelişime ve iş bulma sürecine katkı sağlamak amacıyla, iş görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi eğitimler ve mesleğimize yönelik sektörden uzman ve deneyimli kişilerin anlatımıyla ücretsiz seminer & söyleşiler düzenlemekteyiz.
Bugüne kadar; Kişisel Gelişim, Dünyada ve Türkiye’de Bitkisel Yağ Sektörü, İyi İmalat Uygulamaları, Dünyada ve Türkiye’de Su Kullanımı/Su Sorunu, Müfettiş Gözüyle İşsağlığı ve Güvenliği konularında seminerler ve söyleşiler gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca odamızın örgütlülüğünü arttırmak, dayanışmayı güçlendirmek, amacıyla kahvaltı, yemek gibi organizasyonlar düzenlemekteyiz. Üyelerimizin katılımıyla tecrübe paylaşımı sağlarken, aynı zamanda yoğun iş temposunun stresini üzerimizden atmaktayız.
Belediyelerle işbirliğiniz ya da çakıştığınız noktalar var mıdır?
Belediyelerle henüz Kimya Mühendisleri Odası olarak yürüttüğümüz ortak projemiz şuan için yok. Fakat belediye başkanlarımız da TMMOB örgütlülüğünün içerisinde ve her zaman meslek odalarımızın fikirlerine önem verdiklerini belirttiklerinden, Kimya Mühendisleri Odası olarak, yeni dönemde yapacağımız projelerde, belediyelerimizle ortak alanlar yaratabileceğimizi ve kentimiz için faydalı çalışmalarda bulunabileceğimize inanıyorum.
Odanızda kaç üyeniz bulunmaktadır ve odanıza üye olma süreci ne şekilde işliyor?
Şubemize bağlı 7 ilde toplam 1634 üyemiz mevcuttur.
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup da ilgili kanun hükümlerine göre mühendislik mesleğini uygulamaya T.C. üniversitelerinden alınmış diploma ve/veya denklik belgesi sahibi olarak yetkili bulunan ve ihtisas veya uğraş konusu Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Polimer Mühendisliği ve Biyoproses Mühendisliği olan Yüksek Mühendisler ve Mühendisler, mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek, mesleki öğretim yapabilmek ve diploma ve/veya denklik belgesinin sağladığı diğer olanaklardan faydalanabilmek için Kimya Mühendisleri Odasına üye olmak ve üyelik niteliğini korumak zorundadır.
Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışanların odaya üyeliği isteklerine bağlıdır.
Yeni mezunlara istihdam sağlama gibi yetkileriniz var mı?
Bildiğiniz üzere Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri maalesef işsizlik. Plansızca açılan üniversiteler, her yıl artan mezun sayısı ve sanayinin aynı hızda büyümemesi, işsizler ordusuna katılan üniversite mezunu sayısının gün geçtikçe artmasına neden oluyor. Adana ve Güney Bölgesinde de üretim ve sanayileşme istediğimiz yeterlilikte olmadığından, Kimya Mühendisleri de bu sorunla maalesef her gün yüzleşmektedir.
Bizler Kimya Mühendisleri Odası yönetim kurulu ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte etkin iletişim ile yeni mezunlarımıza istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Firmalar bizimle iletişime geçtiğinde, üyelerimize mail/sms/whatsapp üzerinden duyuru yapıyoruz.
Ayrıca, daha önce de belirttiğim gibi, üyelerimizin iş arama sürecindeki eksikliklerini ve heyecanını gidermek için, bu alanlarda eğitim ve seminerler düzenleyerek, özgeçmişlerine ve kendilerine artı katabilecekleri değerler yaratmayı hedefliyoruz. 
Böylelikle ne istediğini daha çok bilen, hedefine daha iyi yönelebilecek mutlu mühendisler görebileceğimizi düşünüyorum.
Oda üyelerinizin yaşadığı sıkıntılar nelerdir?
Maalesef yine işsizlik. İş bulma sürecinde yaşanan duygu durumu ve moral bozukluğu, üyelerimizi, odaya karşı tepkisel yapıyor. Oysaki bu konuda üyelerimizde bilmeli ki, hepimiz bu süreçleri yaşadık ve meslek odaları bu konuda yeterli duyarlılık ve hassasiyeti göstermektedir.
Ayrıca iş bulan üyelerimiz, hak ettikleri maaşı ve sosyal haklarını alamamaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için TMMOB, mühendis asgari ücreti belirlemiştir. Bu ücret her yıl güncellenmektedir. Bunun yanı sıra gıda sektöründe çalışan veya çalışacak olan gıda mühendisleri, kimya mühendisleri ve ziraat mühendisleri için üç odanın ortak protokolü ile ayrı bir asgari ücret belirlenmiştir. Belirlenen asgari ücretin altında sözleşme yapılması durumunda odalarımızdan belge verilmemektedir.
Yeni seçilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Bey’den beklentileriniz nelerdir?
Bizler TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak, tüm meslek odaları hep birlikte seçimden önce Kent sorunları sempozyumu düzenledik. Sempozyumun teması , “Kentleşemeyen Adana” idi. Zeydan Bey’e, kentimizin trafik, ulaşım, hava kirliliği, yeşil alan, bisiklet yolu, atık, kimya, sanayi, çevre gibi tüm sorunlarını ve beklentilerimizi uzman görüşlerden aktararak ilettik. Adana’nın fotoğrafını katılımcılara ve Başkan’a sunduk. Zaten Zeydan Bey’de bunların farkında ve hep birlikte adım adım düzeleceğine dair sözler verdi. Bizler başka şehirlere özenmeden, daha modern, daha düzenli ve keyifle yaşayacağımız bir Adana’yı hak ediyoruz düşüncesindeyim.
Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?
Değişim ve iyileşme en küçük birimden, topluluklardan başlar. Aile, okul,  nasıl önemliyse, meslek odalarımızda, topluma değer katma ve farkındalık oluşturmada aynı önemi taşımaktadır. Hepimizin çevremize, mesleğimize, ülkemize daha duyarlı bireyler olma zorunluluğu vardır. Umursamaz bireyler yetiştiren toplumlar yok olmaya mahkûmdur.
Bizler, geçmişte olduğu gibi, bugün de bilimin pozitif ışığıyla, mesleğimizin gereğini yapmayı ve üretmeyi, üreterek ülkemize ve halkımıza değer katmayı, kısaca üreterek büyüyen ve paylaşarak gelişen bir ülkede barış ve kardeşlik içinde özgürce ve insanca yaşamayı istiyoruz.

 

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

DİĞER HABERLER