Sanayi ve Teknoloji Bakanl������, Adana Sanayi Odas��, ADASO, Adana Hac�� Sabanc�� Organize Sanayi B��lgesi, AOSB, Adana Ticaret Borsas��, ATB, Adana Ticaret Odas��, ATO, Adana değeri ilgili sonuçlar