İnci Gül Nails and Beauty Lounge

Aslan’ları 23 Mart 2020’de Neler Bekliyor?

Aşk: İyi 
İş: İyi 
Yaratıcılık: İyi 
Uğurlu Renk: Eski Altın Sarısı
Uğurlu Sayı: 7
Sevgili Aslan, Satürn Kova'dayken, insanlar sizi bir tür otorite figürü olarak görecekler. Etki ortaklık, ittifaklar ve ortak girişimleri hedefliyor. Ciddi bir şekilde farklı görüşler ve hedefler varsa, ilişkileriniz kaçınılmaz olarak acı çekecek. Uzlaşma veya anlaşmaya varılamazsa bile feshedilebilir. Öte yandan, zorluklar aşılırsa ve taahhütler güçlendirilirse, daha uzun süreli, daha istikrarlı bir evlilik veya başka bir ittifak ortaya çıkabilir. Şu anda üstlenilen evlilik ya da ortaklık, sorumluluk baskısından ya da pratik bir menfaat sorunu olarak ortaya çıkan hak korumaya işaret etmekte.