İnci Gül Nails and Beauty Lounge

ÇÜTAM’da Osmanlı’daki Diplomasi i anlatıldı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi’nin konuğu, ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Arş. Gör. Dr. Duygu Tanrıverdi oldu. Arş. Gör. Dr. Tanrıverdi “Osmanlı’da Diplomasi” konusuyla ÇÜTAM katılımcılarıyla bir araya geldi. 

“OSMANLI TARİHİ İKİ BÖLÜMDE İNCELENİR”
Konuşmasına diplomasinin tanımını yaparak başlayan Dr. Tanrıverdi, söz konusu kavramı “uluslararası ilişkilerin savaşla değil de barışçıl bir yol ve araçlarla yürütülmesi” şeklinde açıkladı. Osmanlı diplomasisi üzerinde duran Dr. Tanrıverdi, Osmanlı diplomasisinin Osmanlı tarihçileri tarafından genel olarak “1793 öncesi ve 1793 sonrası” şeklinde iki bölümde incelendiğini ifade etti. 1793’ün ilk Osmanlı elçiliğinin Londra’da açıldığı tarih olduğunu belirten Dr. Tanrıverdi, Osmanlı’nın kuruluş döneminde bürokratik yapının yok denecek derecede olmasının, Osmanlı yönetiminde bulunan dar kadroyu beyliğin dış ilişkilerinin yürütülmesinde de tek yetkili durumuna soktuğunu ifade etti. 
“OSMANLI AVRUPA’YA MÜDAHALE EDECEK BİR GÜÇTEYDİ”
Osmanlı Devleti’nin kesin bir biçimde Avrupa güç dengelerine dâhil olduğunu belirten Dr. Tanrıverdi, bu dönemden itibaren Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya dışardan savaş açan bir devlet olmanın ötesine giderek Avrupa iç işlerine müdahale eden bir güç hâline geldiğini vurguladı. Osmanlı diplomasisinde ‘Kuruluş Dönemi’nden itibaren var olan ve zamanla “kaide” hâline gelen kurallardan bahseden 
Dr. Tanrıverdi, bunlar arasında elçilerle ilgili kurallara yer verdi. Osmanlı’da elçilerin statüsünü belirleyen ana unsurun İslam dini olduğunu söyleyen Dr. Tanrıverdi, bu dönemde yabancı elçilerin misafir olarak kabul edildiklerini ve ona göre ağırlandıklarını ifade etti. Osmanlı diplomasisinde önemli görülebilecek diğer bir özelliğin, Osmanlı Devleti’ne gelen elçilerin beraberlerinde hediye getirmeleri olduğunu da hatırlatan Dr. Tanrıverdi yalnızca Osmanlı sultanları için değil aynı zamanda sadrazamlar ve diğer önde gelen devlet adamları için de pahalı ve onların beğenisini kazanacak türden hediyelerin getirildiğini söyledi. 
Toplantı sonrasında katkı ve katılımlarından dolayı Arş. Gör. Dr. Duygu Tanrıverdi’ye Merkez Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik tarafından plaket takdim edildi.