Oğlak’ları 11 Şubat 2020’de Neler Bekliyor?

Aşk: İyi

İş: Makul

Yaratıcılık: İyi

Uğurlu Renk: Ten 

Uğurlu Sayı: 17

Sevgili Oğlak, Ay ve Mars kuşkusuz, insanları sinirli hissettirebilir. Dünyaya kimler ve evde kim olduğunuz doğal olarak iki farklı şeydir; birlikte çalıştığınız ve sosyalleştiğiniz insanlar, kendi dört duvarınızın arkasında gösterilen kötü alışkanlıklarınız veya tutumlarınız hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Bunu ailenizin üzerinde yönetmeye cazip gelebilirsiniz, ancak bir alçakgönüllülük dozu size iyi gelir.