GAZETTE YOUTUBE CANLI

Çocuklar güvenlik birimlerine en çok mağdur olarak geldi

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri, 2020 sonuçları değerlendirildi. Güvenlik birimlerine 2020 yılında gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısının 450 bin 803 olduğu belirtildi. Bu olaylarda çocukların yüzde 37,9'unun mağdur olarak, yüzde 25,3'ünün kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sürüklenme),yüzde 18,5'inin kabahat işlediği iddiasıyla, yüzde 13,0'ının bilgisine başvurma amacıyla,yüzde 5,0'ının kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, yüzde 0,2'sinin ise bu nedenlerin dışındaki diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldiği tespit edildi.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısının 2020 yılında,  2019 yılına göre yüzde 11,8 oranında azalarak 450 bin 803 olduğu belirtildi. Çocukların yüzde 60,7'sinin 15-17 yaş grubunda, yüzde 20,2'sinin 12-14 yaş grubunda, yüzde 19,0'ının ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu; güvenlik birimlerine 2020 yılında gelen veya getirilen çocukların yüzde 68,7'sinin erkek, yüzde 31,3'ünün ise kız çocuğu olduğu bildirildi.

Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 114 bin 38'inin suça sürüklenme nedeni ile gerçekleştiği; bu çocukların yüzde 31,4'üne yaralama, yüzde 30,5'ine hırsızlık, yüzde 5,0'ına uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,4'üne tehdit, yüzde 3,4'üne ise pasaport kanununa muhalefet suçları isnat edildiği belirtildi.

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen  170 bin 961 çocuğun yüzde 88,1'ini suç mağduru, yüzde 11,7'sini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturduğu bildirildi. Suç mağduru çocukların yüzde 54,0'ının erkek, yüzde 46,0'ının kız çocuğu, takibi gereken olay mağduru çocukların yüzde 57,8'inin erkek, yüzde 42,2'sinin kız çocuğu olduğu ifade edildi.

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 150 bin 615 çocuğun yüzde 55,3'ü yaralama, yüzde 14,5'i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 12,2'si cinsel suçlardan  mağdur olduğu; ayrıca mağdur yüzde 4,5'i tehdit, yüzde 3,0'ı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ypüzde 2,1'i ise hırsızlık suçlarından mağduriyet yaşadığı bildirildi.