GAZETTE YOUTUBE CANLI

Yağmur suyu toplama sistemi kuruluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 23 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Bu değişiklik ile gün geçtikçe artan kuraklık sorununun artması dikkate alınarak, artık 2 bin metrekareden büyük parsellerde inşa edilecek tüm binaların çatılarında toplanan yağmur sularının bahçe sulama veya arıtılarak bina ihtiyacında kullanılmak üzere bahçe zemini altında bir depoda toplanması amacıyla ‘Yağmur suyu toplama sistemi’ yapılması zorunluluğu getirildi.
Ayrıca bu yönetmelikle birlikte, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kurumlara, daha küçük parseller için de bu konuyla ilgili zorunluluk getirebilmeleri hususunda yetki verildi.