Bir Ömürde On-Yirmi Ömürlük Deney Kazandım

Bir Ömürde On-Yirmi Ömürlük Deney Kazandım - ABDULKADİR KAÇAR

28.05.2024 15:16 | Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 15:16

İnsan doğar, çocuk-genç-yetişkin,

Yaşlı olur ve de ölür bu doğal süreçtir…

Bazen de anne karnında cenin iken,

Ya da doğumda, ya da birkaç yıl sonra

Hayatını kaybedebilir;

Genç ölümlerini de unutmamak gerekir;

Ayrıca uzun yaşayanların şanslı,

Olduğu da sürekli değerlendirilir…

Uzunca bir ömür sürebilirse,

Başladığı gibi yüzde yüz bitecek

Olan hayat isimli bu süreçte,

Sosyal bir varlık olan insan,

Diğerleriyle sürekli iletişim halindedir;

Varlığını devam ettirebilmek için,

Böyle davranıp, yaşamını,

Bu şekilde sürdürmek zorundadır;

Ve bu süreç kaçınılmazdır…

İşte bu serüven içinde insanlar,

Basit olarak iki guruba ayrılır…

Sömürenler; sömürülenler,

İhanet edenler; edilenler,

Kazık atanlar; atılanlar,

Kıskananlar; kıskanılanlar,

Entrika yapanlar; entrika yapılanlar,

Saldıranlar; saldırılanlar,

Hile yapanlar; yapılanlar,

Gasp yapanlar; yapılanlar,

Hırsızlık yapanlar; soyulanlar,

Kıranlar; kırılanlar,

Suiistimal edenler; edilenler,

Sinsice davrananlar; davranılanlar,

Yalan söyleyenler; söylenenler vs…

Şimdi somut soru şu?

Siz bu iki guruptan hangisindesiniz?

İtiraf ediyorum ben hep 2.gurupta yer aldım…

Yani sömürülen, ihanet edilen,

Entrika yapılan, kazık yiyen,

En çokta kıskanılan, saldırıya uğrayan,

Hile yapılan, gasp yapılan, soyulan,

Kırılan, suiistimal edilen,

Sinsice davranılan, yalan söyleneler

Gurubunda yer aldım; vardığım sonuç mu?

Bana bu şekilde davrananların,

Nasıl zavallı, sahtekar, hilekar,

Çok yüzlü kıskanç, kindar, entrikacı,

Hatta hırsız olduklarına tanık oldum

Maddi kaybım oldu ama insanı derinlemesine

Tanıma olanağı buldum bunu zenginlik saydım…

Bu kayıplarım beni çok mutlu etti,

En küçük bir şikâyetim yakınmam da olmadı,

Çünkü bazen melek, bazen şeytan

Rolünü oynayan insanların yüzünü,

Somut ve net şekilde maskesiz gördüm,

Bu yeteneğim sayesinde,  karşımdaki

Kişinin hangi amaçla bana yaklaştığını,

Akciğerinin en derin, en gizemli,

Bronşlarında gizlemeye çalıştığı

Sırlarını kolayca yüzünde görüp çözdüm,

O kişinin zavallılığı, art niyetini keşfedince

Gülüp geçtim kendine asla belli etmedim,

İnanılmaz kıskançlık, dedikodu,

Akılları aşan çirkinliklerle karşılaştım,

O nedenle bir ömürlük sürede,

Belki beş, on, ya da yirmi ömürlükten

Daha fazla deneyimler kazandım…

O nedenle diğer insanlardan daha

Derin düşünüyor daha farklı değerlendirip,

İnanılmaz ölçüde çok yazıyorum,

O nedenle olayları çok somut

Tanımlayıp analiz edebiliyorum;

Bu durumumu en büyük avantajım sayıyorum…

Yani ikinci gurupta yer almam,

Bana çok şey kazandırdı beni zenginleştirdi,

Şikâyetçi miyim? Hayır, asla ve kata…

Yeniden dünyaya gelsem,

Aynı doğrularımı aynı yanlışlarımı,

Aynı gurupta yaşamayı seçerdim…

Nasıl olsa yüzde yüz bitecek olan,

Ömür süremde en büyük kazancım

İnsanların maskesiz görme yeteneğim

Oldu…